Translations, Immigration & Public Notary ServicesUSCIS accepta suplimentarea de vize H-2B pentru anul fiscal 2005


Washington, DC-USA.

   Incepind cu 25 Mai 2005, USCIS suplimenteaza numarul de vize H-2B eliberate ca urmare a legii recent aprobate : "Save Our Small and Seasonal Businesses Act of 2005".

   Categoriile de lucratori care vor beneficia de aceasta suplimentare de vize

   Decizia de suplimentare a vizelor H-2B se refera la urmatoarele doua categorii de muncitori aspirantzi pentru viza H2B care doresc sa inceapa munca imediat:
   1.Pentru anul fiscal 2005:
   Aproximativ 35,000 de vize se vor pune la dispozitzie ptr muncitorii care doresc sa inceapa munca inainte de 1 Oct. 2005. In aceasta categorie intra cei care nu au obtinut vreodata viza H-2B sau care nu sunt consideratzi muncitori sezonieri intorsi la vechiul loc de munca.
   2.Pentru anii fiscali 2005 si 2006:
Categoria de muncitori care au beneficiat de viza H-2B in oricare din cei 3 ani precedenti anului 2005 si care deci pot fi considerati ca " returning workers". Asta insemnînd ca:    

 • In cererea de viza H-2B ptr. a incepe munca inainte de 1 Oct. 2005 (adica, anul fiscal 2005) muncitorul trebuie sa fi avut o viza H2B aprobata pentru munca cu data de incepere in perioada 1 Oct 2001 - 1 Sep. 2004
 •    
 • Daca cererea de viza H-2B se refera la un loc de munca cu incepere de la 1 Oct 2005 (adica anul fiscal 2006) sau dupa aceasta data, muncitorul trebuie sa fi lucrat deja sub viza H2B cu data de incepere in perioada 1 Oct. 2002 - 30 Sep. 2005.
 •    
 • Daca persoana care doreste viza H-2B a obtzinut in trecut o aprobare de prelungire a vizei H-2B ("extension of stay") sau pur si simplu i s-a aprobat o noua viza in baza schimbarii companiei sau a adaugarii unui nou angajator la lista de aprobare, sau datorita schimbarii conditiilor de angajare, atunci acea persoana nu poate fi considerata ca "returning worker". Orice lucrator care nu a fost considerat intors la un fost loc de munca (returning worker) va fi considerat subiect al limitarii numerice pentru anul fiscal relevant.


 •    Cerintze specifice de urmat in completarea si inregistrarea formularelor

     Formularul petitziei si procesarea vor urmari regulile curente, plus aceste cerintze suplimentare pentru "returning workers":
     1. In cererea de H-2B: Petitzia este obligatoriu sa contzina o certificare de petitzionar (angajator) semnata de aceeasi persoana care a semnat si formularul I-129 specificand: "Ca supliment al certificarii facut in Formularul I-129 atashat, certific in continuare ca muncitorii enumerati in lista de mai jos au intrat in Statele Unite ale Americii in status H-2B sau au trecut in status H-2B in perioada ultimilor trei ani fiscali." Lista trebuie neaparat sa contzina numele intregi ale muncitorilor. Daca petitzia urmareste o schimbare de status a muncitorului in interiorul SUA, trebuie sa includa neaparat dovezi ale intrarilor lui sub viza H-2B, cum ar fi de exemplu o copie a formularului I-94 care este considerat un document de admitere in SUA.

     2. Mai multzi lucratori: O singura petitzie poate sa cuprinda mai multzi muncitori, inclusiv muncitori nenominalizatzi " in situatzii speciale " pentru motive speciale legate de locul de munca. Totusi, orice muncitor, inclusiv "returning worker" trebuie pus intr-o lista certificata descrisa mai sus. In cazul in care sunt mai multzi lucratori nominalizatzi, inclusiv "retuning worker", "Documentul nr.1" atasat formularului I-129 trebuie sa fie inclus si completat.

     3. Dupa Petitzie: O nota de aprobare a petitziei va contzine totzi "returning workers", care trebuie sa fie pregatitzi sa arate consulatului SUA (atunci cand solicita viza) sau inspectorului de vama (daca este exceptat de la viza) probe referitoare la precedentele admiteri sub viza H-2B, cum ar fi o copie dupa viza sau dupa formularul I-94. Departamentul de Stat va confirma vizele precedente printr-un system elecronic si acest lucru va fi suficient, dar omisiunea de a prezenta acele documente ar putea duce la respingerea vizei sau admiterii in SUA.
  Ca de obicei, fiecare petitzie trebuie neaparat sa includa o certificare de munca de la Departamentul de Munca (DOL).
  Procesul de certificare a muncii pentru H-2B este descris pe web site-ul Departementului de Munca la http://ows.doleta.gov/foreign/h-2b.asp.
  USCIS va accepta a copie a certificatului de munca in acele cazuri in care originalul acestuia a fost anterior acceptat.
  Cererile de procesare de urgentza (premium processing requests) pot fi inregistrate incluzând formularul I-907 si taxa aditionala de 1000$.
  De asemenea, la taxa normala de inregistrare pentru petitziile primite de USCIS dupa data de 25 Mai 2005 si urmarind o data de incepere a lucrului la 1 Octombrie 2005 sau mai târziu (adica anul fiscal 2006), la fiecare petitzie se adauga o noua taxa aditzionala de prevenire si detectare a fraudei, in valoare de 150$.
  Aceasta taxa este pe petitzie, indiferent de numarul lucratorilor care beneficiaza de respectiva petitzie.

     Limita numerica la care se va face sistarea inregistrarii cererilor de viza H-2B

     Atunci cind se va ajunge la limita numerica specificata in lege ( The Act of … ) USCIS va refuza orice alta cerere de viza H-2B care se incadreaza in conditziile specifice limitei anuale (altele decat cele pentru "returnig workers" sau pentru prelungirea statutului, schimbarea angajatorului sau schimbarea termenilor de angajare).
  Pentru anul fiscal 2006, legea precizeaza ca limita numerica ptr primele 6 luni trebuie sa fie de maximum 33,000 iar restul de 33,000 sa fie alocate dupa 1 Aprilie 2006.
  USCIS va anunta pe site-ul official datele cind limita numerica va fi atinsa sau orice alte particularitatzi in procedura de completare a formularelor ptr cea de-a doua jumatate a anului fiscal 2006.

     Sanctiuni suplimentare ptr cazurile de reprezentare frauduloasa

     Angajatorii ar trebui sa ia act de faptul ca noua reglementare contzine sanctziuni noi si penalitatzi financiare civile (pâna la 10 000 $/violare) pentru omisiunea de a indeplini orice conditzie a petitziei H-2B si pentru reprezentarea falsa intentzionata a datelor/faptelor materiale. Aceste sanctziuni noi devin efective de la data de 1 Octombrie 2005.

  Traducere a documetului oficial de pe website-ul USCIS